Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η BENETO MARETTI με έδρα την Αθήνα, Ιερά οδός 63  προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω της επίσημης σελίδας της εταιρίας στο Facebook.

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

 1. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας BENETO MARETTI, καθώς και οι συγγενείς Α’ βαθμού.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της επίσημης σελίδας της εταιρίας στο FACEBOOK  και θα είναι ενεργός για συμμετοχές από 29-6-2018 έως 3-7-2018, 23:59.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.
 4. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν Like στη σελίδα της BENETO MARETTI στο Facebook, να κάνουν Like και να κοινοποιήσουν το post του διαγωνισμού στον τοίχο τους.
 5. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί ένας(1) νικητής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 4-7-2018 στα γραφεία της BENETO MARETTI Ιερά οδός 63, Αθήνα, με αυτόματο μηχανισμό (woobox.com), ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα και κοινοποιήσουν δημόσια τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση ανεξαρτήτως των κοινοποιήσεων που θα κάνει.
 7. Για τον διαγωνισμό θα κληρωθούν 2 δώρα και θα δοθούν σε έναν νικητή:
  1 Ανδρικό πουκάμισο επιλογή από τις 4 φωτογραφίες του διαγωνισμού

  1 Ανδρικό καπέλο ή τραγιάσκα με ελεύθερη επιλογή από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας https://benetomaretti-eshop.com
 8. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.
 9. Ο νικητής του δώρου  που θα προκύψει από την κλήρωση θα ειδοποιηθεί  μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook. Με την αποστολή από την εταιρεία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση . Ο  νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες  5 ημέρες. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο ακυρώνεται.
 10. Ο νικητής θα παραλάβει  το δώρο του από τα γραφεία της BENETO MARETTI Ιερά οδός 63 Αθήνα. Ημέρες παραλαβής του δώρου  ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως και 15:00 , από κάποιο κατάστημα BENETO MARETTI ή κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία.
  Στην περίπτωση που ο νικητής είναι από περιοχή εκτός Αθήνας τότε η εταιρία θα στείλει το δώρο με courier με δικά της έξοδα.
 11. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 12. Η BENETO MARETTI δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου  και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.
 13. Η BENETO MARETTI δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία  δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί  να εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέει από το παρόν και απαλλάσσεται  από τη ζημία των υποχρεώσεών τους.
 14. Η BENETO MARETTI. Διατηρεί  την ευχέρεια να ακυρώσει  συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία  παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία  έχει  το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει  τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει  το δώρο.
 15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία BENETO MARETTI αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.
 17. Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.
 18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.

Copyright © 2017 - Beneto Maretti

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close