ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ο κάτοχος της κάρτας (στο εξής «κάρτα») συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι:

 • Η Εταιρεία BENETO MARETTI (στο εξής «Εταιρεία») διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα, με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση του προγράμματος επιβράβευσης της εταιρείας, ρητώς απο- κλειόμενης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης.
 • Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάζει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον τούτο επιβάλλεται, μέρος των στοιχείων για την αλληλογρα- φία ή άλλη επικοινωνία με τον κάτοχο της κάρτας με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος.
 • Η Εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά το Νόμο 2471/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ο κάτοχος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί να ζητήσει διαγραφή των στοιχείων του και να επιστρέψει την κάρτα στην Εταιρεία.
 • Η κάρτα δεν είναι πιστωτική. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση της, να τη φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση και να μην την μεταβιβάζει προς περαιτέρω χρήση σε άλλον.
 • Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με την Εταιρεία για την απόκτηση των προσφορών σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα της Εταιρείας με βάση τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα της.
 • Η Εταιρεία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιεί ή καταργεί τις προσφορές της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας.
 • Ο κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα στα προκαθορισμένα από την εταιρεία καταστήματα του δικτύου BENETO MARETTI.
 • Η κάρτα είναι απεριορίστου χρονικής ισχύος. Ο κάτοχος οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος.
 • Η εκάστοτε έκπτωση που παρέχεται μέσω της κάρτας μέλους δεν ισχύει κατά την περίοδο των εκπτώσεων ή με αγορά προϊόντων σε προ- σφορά.
 • Η έκπτωση μέσω της κάρτας γίνεται πάντα με την επίδειξη από τον κάτοχο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου που τεκμηριώνει την ταυτότητα του.
 • Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην Εταιρεία τυχόν αλλαγή στη διεύθυνση που δήλωσε, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας. Επίσης ο κάτοχος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Κέντρο Εξυπη- ρέτησης του προγράμματος σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφή της κάρτας.
 • Ο κάτοχος μπορεί να πληροφορηθεί το συνολικό ποσό εξαργύρωσης από τα ταμεία των καταστημάτων.
 • Η κάρτα είναι ενεργοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πρώτη αγορά και εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση και παραδοθεί στην Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας γίνεται αντικατάστασή της.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια αναγράφονται παρακάτω.

ΒΕΝΕΤΟ MARETTI / ΔΟΥΣΜΑΝΗ 16 & ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ 31 ΤΚ 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, THΛ. 210 8942099

BENETO MARETTI / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 138 ΤΚ 26221 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. 2610 624240 – 2610 624850

Την λίστα με τα καταστήματα μπορείτε να την βρείτε και στο www.benetomaretti.com Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενημέρωση επικοινωνείστε στο 210 3455607. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την λίστα θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή μέσω νέου εντύπου που θα υπάρχει στα καταστήματα μας.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close